To Javascript or not To Javascript – Is that the Question?

Dit artikel is een vervolg op Willem van Valkenburg‘s artikel "javascript in weblogs".

We hebben momenteel een discussie over het gebruik van javascript en objecten in onze gezamenlijke Delft/Leiden weblogomgeving. Op dit moment is het niet mogelijk om hier gebruik van te maken. Het is geen technische beperking van de weblogsoftware, maar een configuratie-instelling waarvoor op dit moment is gekozen.

Deze keuze is voornamelijk een keuze van de technische beheerorganisatie die hiervoor als belangrijkste argument "Security" hanteert. Zo zou het risico dat de server gehackt wordt door de gebruikers (studenten en docenten van de Universiteit Leiden en Delft; anoniem publiceren is niet mogelijk) te groot zijn wanneer zij gebruik kunnen maken van Javascript of Objecten in hun weblogs.

Dit betekent dat het niet mogelijk is om bijvoorbeeld je Bloggroll die je online bijgehoudt te embedden in je weblog. Of je laatste Twitter berichten. Of je online Screencasts. Of je laatste Foto’s in Flickr. Of je Del.icio.us bookmarks. Of RSS-feeds van andere sites. Of …. noem maar op. Een van de mooie aspecten van de meeste online Web 2.0 Tools is juist dat de content hergebruikt kan worden of kan worden getoond op een andere plek. En een weblog is "die andere plek" bij uitstek. Een plek waar je je online activiteiten kunt samenbrengen en presenteren.

De huidige weblogomgeving is hierdoor een vrij gesloten systeem. Je kunt artikelen publiceren, plaatjes uploaden en via een beperkt aantal plugins Youtube filmpjes opnemen in je artikelen en Flash filmpjes. En er zijn natuurlijk altijd meer Tools dan er werkende Plugins zijn. We hebben daarom verzocht om gebruikers de mogelijkheid te geven Javascript te gebruiken en Objecten te kunnen embedden. Vanuit een gebruikersperspectief is dit niet meer dan normaal. Maar vanuit een beheerperspectief is dit een Groot Risico. Vandaar de discussie.

Opvallend is dat de vrees voor dit risico niet markconform is. Neem een willekeurige gratis online Blogdienst en de kans is groot dat je gebruik kunt maken van Javascript of Objecten. Dit kan bijvoorbeeld in Blogger, maar ook in Blog.de (die gebruik maakt van hetzelfde weblogplatform als wij). En deze systemen hebben duizenden en in het geval van Blogger miljoenen anonieme gebruikers. Security kan onmogelijk het doorslaggevende argument zijn voor deze functiebeperking.

Ik denk dat de weerstand om deze functie vrij te geven te maken heeft met een botsing van een 2.0 dienst met een 1.0 organisatie. Om te beginnen denk ik dat we met onze weblogdienst op de goede weg zijn en bezig zijn een model neer te zetten voor toekomstige dienstverlening binnen de Universiteit. Maar tevens lopen we hierbij aan (en zullen blijven aanlopen) tegen een organisatie (Universiteit in het algemeen) die met haar grondvesten nog diep geworteld zit in de 1.0 wereld. Hierdoor is het erg moeilijk om daadwerkelijk een op en top 2.0 dienst te realiseren waarbij de gebruiker echt centraal staat en maximaal wordt gefaciliteerd. Dit wordt gevoeld als het verlies van controle. En juist controle staat momenteel nog steeds centraal in onze huidige 1.0 ICT-dienstverlening.

Een ander voorbeeld in dit kader is de discussie die we momenteel hebben over de vraag of gebruikers zelf nieuwe weblogs mogen aanmaken zonder tussenkomst van een beheerder of goedkeurende instantie. Ook dit is een normale marktconforme functie waarbij je de gebruiker zelf in de gelegenheid stelt om af te wegen of een extra weblog zinvol is of niet. Maar dit is ook een 2.0 functie die ingaat tegen de op dit moment gebruikelijke modellen voor dienstverlening binnen de Universiteit. En ook dit levert veel discussie op waarbij de vrees voor verlies aan controle volgens mij de belangrijkste factor is.

Ik denk dat deze discussies onvermijdelijk zijn en in de nabije toekomst steeds vaker gevoerd zullen worden binnen onze instellingen. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat we intern het 2.0 model vanzelfsprekend als uitgangspunt nemen. Het begin is in ieder geval gemaakt. En zoals Willem al schreef: graag jullie reacties!

Nieuwe weblogomgeving van de Universiteit Leiden (en de TU Delft)

De Universiteit Leiden heeft sinds 2 weken een nieuwe weblogomgeving. We hebben afscheid genomen van onze oude omgeving die onder Movable Type draaide en zijn opnieuw begonnen op basis van de open source omgeving b2evolution. Het belangrijkste is echter dat we met de TU Delft zijn gaan samenwerken.

Samenwerking Leiden – Delft
We hebben al een redelijk lange geschiedenis op het gebied van samenwerking met de TU Delft. Voor mij is die bijna 10 jaar geleden begonnen toen de TU Delft (afdeling DTO) net een van de eerste Blackboardomgevingen in Nederland had ingericht. En op verzoek van het ICLON, waar ik toen werkzaam was, ook een Bb omgeving voor Leiden online bracht. Later toen Bb steeds meer een concernsysteem begon te worden en service levels steeds belangrijker werden, hebben we afscheid genomen van de TU Delft die tot dan de hosting van onze Bb omgeving verzorgde. Hoewel we afscheid namen van elkaar voor wat betreft de hosting van Bb, is de band die tussen beide instellingen rondom Blackboard was ontstaan altijd in stand gebleven en ook de wens tot samenwerking.

Die samenwerking hebben we de afgelopen tijd nieuw leven ingeblazen en dit heeft geresulteerd in een splinternieuwe weblogomgeving die volgens mij (aardig) uniek is binnen het (Nederlandse) Hoger Onderwijs. We zijn met 2 instellingen gebruik gaan maken van een en dezelfde webloginstallatie die door Delft wordt gehost.

De samenwerking is echter volledig anders opgezet dan destijds met Blackboard. De samenwerking rondom Blackboard was voornamelijk gebaseerd op de hosting van een aparte Leidse Bb omgeving die volledig los stond van de Delftse Bb omgeving. Uiteindelijk kwam de klant / leverancier relatie steeds meer centraal te staan en werd samenwerking jammer genoeg steeds ondergeschikter.

Deze keer wilden we juist dat de samenwerking de belangrijkste bindende factor zou zijn en vooral ook zal blijven. En een van de lessen die we hadden geleerd was dat we dan in ieder geval niet met gescheiden omgevingen moeten gaan werken.

Eén nieuwe gezamelijke omgeving
Tijdens een lunchbijeenkomst onder genot van "het lekkerste broodje van Nederland" zijn ongeveer een jaar geleden de plannen voor onze hernieuwde samenwerking geboren. Delft heeft uitgezocht of de open source omgeving die zij al gebruikten zo kon worden aangepast dat we hier met beide instellingen gebruik van konden gaan maken. Dit bleek te kunnen. Alleen moesten we nog even wachten op een nieuwe release van b2evolution. Die is begin dit jaar uitgekomen. Vanaf april zijn we vervolgens actief aan de slag gegaan om de nieuwe omgeving te realiseren.

Continue reading