Les Blogs 2.0 – Movable Type en zo

Om te voorkomen dat mij posts over Les Blogs zo saai worden (zie commentaar van Rino Zandee) …

De belangrijkste reden voor mij om naar Les Blogs 2.0 te gaan is de aanwezigheid
van de top van Six Apart. Het is een mooie gelegenheid om van gedachten te
wisselen met Six Apart over onze weblogpilot.

We zijn nu een aantal maanden bezig en leren Movable Type goed kennen. Over het
algemeen is Movable Type een zeer flexibele weblogtool, maar het is nog geen
enterprise software. Er mist nog belangrijke (basis)fucnctionaliteit om met deze
applicatie op een makkelijke manier een multi-user / multiblog omgeving vorm te
geven met zeg 20K+ users en weblogs. Ik denk dat dit voor elk weblog pakket
geldt dat momenteel op de markt is (zowel CSS als OSS).

Missende basisfunctionaliteit in Movable Type

Continue reading

Les Blogs 2.0 – Podcasting Photo & Video Blogging

Gepresenteerde toekomstvisie:

Het productieproces voor het maken van podcasts, vodcasts en het publiceren daarvan in een blog zal de komende jaren veel gebruiksvriendelijker worden. Je zult hiervoor steeds minder technische kennis nodig hebben, waardoor meer en meer  "gewone mensen" met bijvoorbeeld hun telefoon een filmpje of geluidsfragment kunnen opnemen van een gebeurtenis en dit direct live in hun weblog kunnen posten.

Daarnaast zullen de opname apparaten steeds meer metadata opslaan bij het maken van bijvoorbeeld een filmpje, foto of geluidsbestand. Sommige metadata zal automatisch gegenereerd worden zoals de locatie, de tijd, door wie de opname is gemaakt. Daarnaast zal het mogelijk zijn om zelf direct tags toe te voegen. Vervolgens kunnen deze getagde mediafragmenten met een druk op de knop direct (zonder deze te moeten editen of converteren – dit doet de [blog]server voor je) gepost worden in een weblog. Door de vooraf toegevoegde tags is deze content dan weer makkelijk te vinden via search engines.

Les Blogs 2.0 – Panels panels en nog eens panels

Hoewel Les Blogs 2.0 vooruitstrevend, exciting, engaging en zoveel meer zou moeten zijn valt deze conferentie erg tegen. Ja  .. WIFI is goed geregeld … er is een Backchannel … veel deelnemers zijn aan het live bloggen … foto’s worden direct geupload in Flickr …. maar ….

Krijg je hierdoor een interessante en goede conferentie? Nee dus! Bij veel onderwerpen heb ik de neiging om mijn mail te gaan lezen … wat te surfen …  mijn rss-feeds bij te houden … (en als ik om mij heen kijk geldt dit voor veel deelnemers (handig die laptops, zie je meteen wat iedereen aan het doen is). Ook het uitnodigen van veel specialisten  zorgt er niet automatisch voor dat een conferentie interessant wordt.

Inhoudelijk vind ik deze conferentie niet de moeite waard. Ik denk dat dit voor een groot gedeelte ligt aan de opzet van de conferentie. Alle sessies zijn panel discussies. Een panel bestaat uit 5 tot 6 experts die allemaal om de beurt kort een vraag van de moderator mogen beantwoorden of kort wat mogen vertellen. Hierdoor krijg je niet echt consistente verhalen, geen mooie uitgewerkte toekomstvisies. Er worden voornamelijk losse ideeen en opmerkingen de zaal ingeslingerd. Vervolgens mag de zaal vragen stellen, waardoor het verhaal nog gefragmenteerder wordt.

Na een tijdje wordt dit SAAAAAAI! Ik had verwacht hier gevoed te worden met cutting edge informatie over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van social software. Mooie uitgewerkte toekomstplaatjes te krijgen voorgeschoteld en zo voorts …. maar tot nu toe heb ik nog weinig nieuws gehoord.

Zonder concrete missie (zoals de directie van Movable Type leren kennen in verband met onze weblog pilot en met hen over een aantal onderwerpen van gedachten wisselen) zal ik hier volgende keer niet meer naartoe gaan. Tenzij … de volgende keer alles anders wordt.

Les Blogs 2.0 – Citizen Journalism and mainstream media (met een link naar onderwiis)

De derde presentatie gaat over Citizen Journalism. De sprekers zijn journalisten. Centraal tijdens deze presentatie staat de relatie tussen de mainstream media en blog(ger)s.

Een van de panelleden is Rebecca MacKinnon. Zij is een voormalig verslaggever (buitenlandreporter)  van CNN, maar heeft ontslag genomen vanwegen het nieuwsbeleid van CNN. Veel van de reportages die zij maakte werden niet uitgezonden door CNN, bijvoorbeeld over China. Infotainment lijkt  belangrijker dan sereiuze berichtgeving en de berichtgeving die wel door de redactieraad komt werkt voornamelijk stereotype bevestigend. 

Dit is een bekend probleem. Ook in bijvoorbeeld de kranten in Amerika wordt in beperkte mate over het buitenland geschreven. Natuurlijk is dit probleem niet beperkt tot Amerika. Wanneer je geinteresseerd bent in een specifiek onderwerp, dan vind je in de reguliere media relatief weinig informatie. Bijvoorbeeld over de verkiezingen in China.

Weblogs bieden hiervoor een uitkomst. Er zijn steeds meer burgers die in weblogs schrijven over actuele gebeurtenissen. Hierbij kan  een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten weblogs: Citizens Blogs en Bridge Blogs. Bij Citizens blogs gaat het over gewone burgers die in hun eigen taal over actuele gebeurtenissen in hun eigen land schrijven. Bridge Blogs zijn weblogs waarin wordt geschreven over gebeurtenissen in een ander land.

Dit heeft een grote impact op de reguliere media. Gewone mensen hebben nu via het internet een globale conversatie over actuele onderwerpen, bekijken kritisch de berichtgeving door de pers, verbeteren deze en vullen deze aan (via weblogs en via bijvoorbeeld Flickr). Hierdoor  worden journalisten op hun beurt gedwongen objectiever te werk te gaan en te zorgen voor een correcte verslaggeving.

Via het bijhouden van weblogs ben je vaak eerder op de hoogte van gebeurtenissen dan via de mainstream media. Toch is de rol van de media nog niet uitgespeeld. Want een van de problemen met weblogs is het waarheidsgehalte van de artikelen. Wat is waar? Hier ligt een belangrijke rol voor de media: het filteren en toetsen van het aangeboden materiaal. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk om een bewerkte foto via Flickr wereldkundig te maken.

Juist voor journalisten zijn weblogs een ideaal medium om aan nieuws te komen. De journalisten in het panel volgen dan ook allemaal Citizen Blogs. Een volgende stap is Collaborative Blogging, waarbij journalisten samenwerken met lokale burgers.

Ook in het academische onderwijs ligt denk ik een mooie link met dit verhaal. In dit verhaal kun je tot op zekere hoogte citizens vervangen door studenten en journalisten door wetenschappers.

Studenten, zeker in de masterfase, zouden via hun eigen weblogs kunnen publiceren over een onderzoeksgebied waarin zij zich aan het specialiseren zijn. Zij kunnen nieuwe inzichten publiceren en bestaande inzichten bekritiseren. Wetenschappers (en andere studenten) kunnen hierop reageren via een reactie op het weblog van de student, maar ook via een artikel in hun eigen weblog.

Op deze manier kunnen studenten deelnemen aan het wetenschappelijke debat en kunnen zij tevens een virtueel netwerk opbouwen rondom hun specialisme. Dit is volgens mij een van de vele manieren waarop je met e-learning 2.0 onderzoek en onderwijs meer met elkaar zou kunt verweven.

Les Blogs 2.0 – How is blogging affecting corporations?

De tweede presentatie is een paneldiscussie met een aantal grote bedrijven over hoe zij gebruik maken van Weblogs (en mijn tweede ervaring met live bloggen).

Hoewel deze presentatie voornamelijk over bedrijven gaat en blogs voornamelijk vanuit een marketing oogpunt worden bekeken, zijn er toch interessante parallellen te trekken met de academische wereld.  Het meest ineteressant vanuit dit oogpunt is het verhaal van IBM.

Ongeveer 3 jaar geleden is IBM begonnen met bloggen met een kleine groep voorlopers. Inmiddels zijn er 4000+ weblogs. IBM maakt een onderscheid tussen interne en externe weblogs.

De interne weblogs (4000+) worden bij IBM gebruikt als een (van de 6 of 7) Collaboration Tools (naast WIKI’s Lotus Notes, etc.). De medewerkers kunnen zelf kiezen met welke tool zij willen werken. De interne Blogs worden gebruikt om gedachten uit te wisselen, te discussieren of als bijvoorbeeld project management tool.

Naast de interne weblogs heeft IBM ongeveer 30 externe weblogs. Deze worden voornamelijk voor 2 doelen gebruikt: om de dialoog aan te gaan met klanten en om een spreekbuis te geven aan Thought Leadership (medewerkers met innoverende ideeen een medium geven om deze te publiceren).

Er zijn door IBM richtlijnen opgesteld wat wel kan en wat niet. Dit is niet zozeer een legal policy maar voornamelijk  een social interaction policy. Interessant is dat deze policy (Blogging Guidelines) bottum-up tot stand gekomen ipv van bovenaf is opgelegd.

Hoe betaalt bloggen zich terug?
Bij geen van de panelleden wordt de ROI  (return of investment) gemeten in geld. De blogs bij IBM bijvoorbeeld zijn niet in handen van de marketing afdeling of de PR afdeling. Het gaat om individuen die communiceren. Alle aanwezige bedrijven zien dit als een grote  meerwaarde omdat dit committment creeert, zowel intern binnen een bedrijf als extern tussen het bedrijf en de markt. Belangrijk hierbij is juist het persoonlijke karakter van een weblog. Ook krijgen de bedrijven via weblogs een goed inzicht in de wensen van hun klanten, op een manier en een schaal die voorheen niet mogelijk was.

Les Blogs 2.0 – Eerste impressies

Zojuist is Les Blogs 2.0 van start gegaan. Wat direct opvalt is dat het merendeel van de deelnemers een laptop bij zich heeft. Er wordt veel live geblogd en foto’s worden natuurlijk direct online gezet via Flickr. Er is gratis wireless internet aanwezig via 22 hotspots die continu worden bewaakt.  

Maarten Schenk van Six Apart heeft een filmpje van de opening online gezet: http://maartenschenk.be/video/lesblogs/

Er is een Chatroom beschikbaar waar je tijdens de conferentie met elkaar kunt chatten en vragen stellen: http://dev.vpod.tv/chat/. Je kunt deelnemen aan de chat door in te loggen met een zelfgekozen nickname.

Er zijn deelnemers uit 25 landen aanwezig! Zie ook: http://lesblogs.typepad.com/blog/2005/12/opening_remarks.html

Informatie overload? Volgens mij hoeven wij binnen de universiteit ons nog geen zorgen te maken over informatie overload. De eerste spreker (Robert Scroble van Microsoft)  zei zojuist dat hij meer dan 400 RSS feeds actief bijhoudt. 

Course Modding – Preconference Surf Onderwijsdagen 2005

De eerste dag van de SURF Onderwijsdagen 2005 is inhoudelijk voorbij. En ik moet zeggen het programma is beduidend beter dan vorig jaar! Voor mij  kende de dag 2 hoogtepunten: de preconference van Marc Prensky (CEO Directeur Games2Train) over Course Modding en wat later zijn Keynote.

Zowel de preconference als de keynote ging over de manier waarop de nieuwe NET generatie (digital natives) gemotiveerd raakt om te leren, hoe door hen wordt gezocht naar informatie en hoe zij deze verwerken.

Belangrijk punt dat werd gemaakt was dat het meeste leren niet op school plaats vindt, maar thuis. Via google, instant messaging, en gaming in een online wereld waar zij creeeren en in-control zijn. Met een enorme snelheid worden grote hoeveelheden informatie gefilterd, beoordeeld en verwerkt .Dit staat in schril contrast met hun rol op school, waar zij niet geprikkeld worden, niet in-control zijn en het gevoel hebben dat slechts een klein gedeelte van hun vaardigheden en capaciteiten wordt aangesproken.

Om scholieren uitdagend onderwijs te kunnen aanbieden dat aansluit bij hun online leefwereld is het nodig om het huidige onderwijs om te vormen (course modding). Dit zou kunnen worden gedaan door bij het ontwerpen van onderwijs uit te gaan van dezelfde pricipes die worden gehanteerd bij het ontwikkelen van complexe games.

Meer informatie vind je in de Powerpoint Presentatie van Marc Prensky: Course Modding – Creating Learning the Natives Love

Locatie Edublog Dinner 2005

Het is bijna zover, over precies een week (maandagavond 14 november in Utrecht) wordt het tweede Nederlandse Edublog Dinner gehouden. Inmiddels is de locatie rond.

De Locatie
We zitten volgende week bij Lokaal de Reunie (‘t Wed 3a
3512 JH  Utrecht), een gezellig klein eethuis/restaurant in hartje Utrecht met een zeer passende naam. Zie de website voor het menu en voor een sfeerimpressie. Een route beschrijving vind je hier.

De Tijd
Reservering om te eten staat om 19:30. De bar is eerder open, ik verwacht dat ik er vanaf 19:00 uur zal zijn.

Wie is er? 
Een overzicht van de deelnemers vind je hier.

Aanmelden
Je kunt je nog tot uiterlijk donderdag 10 november 16:00 uur opgeven! Aanmelden doe je door mij een e-mail te sturen of via een reactie op dit bericht.

2e Nederlandse Edublog Dinner

Korte Historie: Vorig jaar is door Pierre Gorissen op de vooravond van de Surf Onderwijsdagen het Eerste Nederlandse Edublog Dinner georganiseerd.
Het was een leuke avond waarop we met ongeveer 15 bloggers en niet-bloggers in Utrecht een hapje zijn gaan eten. De bindende factor was een gemeenschappelijke interesse in Onderwijs, Weblogs in het bijzonder en Social Software in het algemeen.
Vorige week kwam ik Pierre tegen in Amsterdam op het Surf Seminar "Over de grenzen van de ELO". En helaas ben ik zo stom geweest om aan te bieden dit jaar de organisatie van het dinner op me te nemen (dat was nog voor de borrel)  …. en belofte maakt  schuld  … maar betekent hopelijk ook een voortzetting van een leuke nieuwe traditie.
Uitnodiging: Ben je geinteresseerd om op de vooravond van de Surf Onderwijsdagen 2005 (maandag 14 november)  in Utrecht rond 19:30 uur een hapje te gaan eten met collega Edubloggers, meld je dan aan. Je hoeft zelf geen weblog bij te houden om deel te nemen.
Aanmelden: Opgeven kan via een reactie op dit bericht of door middel van een e-mail aan mij: Patrick Klaassen. Vervolgens zal ik een restaurant reserveren en de locatie bekend maken.
De Locatie: Heb je een suggestie voor een leuk restaurant in Utrecht waar we met een groep terecht kunnen … laat het mij dan a.u.b. weten.
Overzicht deelnemers:
Continue reading