Nieuwe weblogomgeving van de Universiteit Leiden (en de TU Delft)

De Universiteit Leiden heeft sinds 2 weken een nieuwe weblogomgeving. We hebben afscheid genomen van onze oude omgeving die onder Movable Type draaide en zijn opnieuw begonnen op basis van de open source omgeving b2evolution. Het belangrijkste is echter dat we met de TU Delft zijn gaan samenwerken.

Samenwerking Leiden – Delft
We hebben al een redelijk lange geschiedenis op het gebied van samenwerking met de TU Delft. Voor mij is die bijna 10 jaar geleden begonnen toen de TU Delft (afdeling DTO) net een van de eerste Blackboardomgevingen in Nederland had ingericht. En op verzoek van het ICLON, waar ik toen werkzaam was, ook een Bb omgeving voor Leiden online bracht. Later toen Bb steeds meer een concernsysteem begon te worden en service levels steeds belangrijker werden, hebben we afscheid genomen van de TU Delft die tot dan de hosting van onze Bb omgeving verzorgde. Hoewel we afscheid namen van elkaar voor wat betreft de hosting van Bb, is de band die tussen beide instellingen rondom Blackboard was ontstaan altijd in stand gebleven en ook de wens tot samenwerking.

Die samenwerking hebben we de afgelopen tijd nieuw leven ingeblazen en dit heeft geresulteerd in een splinternieuwe weblogomgeving die volgens mij (aardig) uniek is binnen het (Nederlandse) Hoger Onderwijs. We zijn met 2 instellingen gebruik gaan maken van een en dezelfde webloginstallatie die door Delft wordt gehost.

De samenwerking is echter volledig anders opgezet dan destijds met Blackboard. De samenwerking rondom Blackboard was voornamelijk gebaseerd op de hosting van een aparte Leidse Bb omgeving die volledig los stond van de Delftse Bb omgeving. Uiteindelijk kwam de klant / leverancier relatie steeds meer centraal te staan en werd samenwerking jammer genoeg steeds ondergeschikter.

Deze keer wilden we juist dat de samenwerking de belangrijkste bindende factor zou zijn en vooral ook zal blijven. En een van de lessen die we hadden geleerd was dat we dan in ieder geval niet met gescheiden omgevingen moeten gaan werken.

Eén nieuwe gezamelijke omgeving
Tijdens een lunchbijeenkomst onder genot van "het lekkerste broodje van Nederland" zijn ongeveer een jaar geleden de plannen voor onze hernieuwde samenwerking geboren. Delft heeft uitgezocht of de open source omgeving die zij al gebruikten zo kon worden aangepast dat we hier met beide instellingen gebruik van konden gaan maken. Dit bleek te kunnen. Alleen moesten we nog even wachten op een nieuwe release van b2evolution. Die is begin dit jaar uitgekomen. Vanaf april zijn we vervolgens actief aan de slag gegaan om de nieuwe omgeving te realiseren.

Het plan was om:

 • De Delftse weblogomgeving te upgraden naar de laatste versie van b2evolution
 • De weblogomgeving te koppelen aan zowel de Delftse en de Leidse LDAP-omgeving
 • Voor alle studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden automatisch (via de LDAP-koppeling) een account en een weblog aan te maken (voor de studenten en medewerkers van de TU Delft was dit al geregeld)
 • De omgeving onder een Leidse en een Delftse URL met een eigen look and feel beschikbaar maken (dit is geworden: http://weblog.tudelft.nl en http://weblog.leidenuniv.nl)
 • Gemeenschappelijk alle instellingen, plug-ins, functies van de nieuwe omgeving vast te stellen
 • Gemeenschappelijk de Terms of Use vaststellen
 • De Leidse weblogs te migreren naar de nieuwe omgeving

Al met al zijn we hier een paar maanden mee bezig geweest en is er vooral ontzettend hard gewerkt door de projectleider en programmeur (Ardi Nonhebel) die al onze wilde ideeen heeft weten te realiseren. En het resultaat mag er wezen: een nieuwe weblogomgeving waar meer dan 70.000 users gebruik van kunnen maken.

De belangrijkste functies
De weblogomgeving is zo opgezet dat iedere student en medewerker van de Universiteit Leiden en de TU Delft zelf zonder tussenkomst van een beheerder zijn eigen weblog kan starten. Voor iedereen is er al een weblog aangemaakt. Gebruikers kunnen het weblog zelf opstarten en vervolgens:

 • een eigen URL kiezen (format = <kies zelf iets>.weblog.leidenuniv.nl)
 • een vormgeving kiezen uit de meer dan 25 geinstalleerde skins of zelf de stylesheet van het weblog bewerken
 • artikelen schrijven en publiceren
 • categorieen aanmaken
 • tags toekennen aan artikelen
 • podcasts posten
 • bestanden uploaden en beheren met de ingebouwde file manager
 • extra auteurs of leden toevoegen aan het weblog
 • berichten afschermen zodat deze alleen voor leden zichtbaar zijn
 • en nog veel meer…

Toekomst
Inmiddels hebben we al weer een hele lijst met nieuwe features bedacht voor de weblogomgeving die we willen realiseren. Het mooie van samenwerken is dat we nu niet alleen onze ideeen kunnen bundelen, maar ook onze capaciteit zodat we makkelijker, zoals het hoort bij een web 2.0 dienst, de omgeving kunnen blijven verbeteren en uitbreiden. Daarnaast sluiten we niet uit dat andere instellingen zich in de toekomst kunnen aansluiten bij onze mooie dienst.

Leave a Reply