Upgrade & Functionele Test Bb 7.2

Deze zomer zijn we van plan om Blackboard te upgraden van versie 6.2.3 naar versie 7.2. De technische kant van de upgrade wordt uitgevoerd door Blackboard ASP.

Wat er voor ons overblijft is het functioneel testen en het accepteren van de nieuwe Blackboardversie. Hiervoor hebben we een gestructureerde functionele test ontwikkeld. Hiermee kunnen alle belangrijke Blackboard functies die door docenten en studenten worden gebruikt aan de hand van helder beschreven testcases worden getest.

De testcases worden uitgevoerd in een aantal testcourses die voor het uitvoeren van de testcases dienen te worden aangemaakt in Blackboard. Verschillende testcases worden door accounts met verschillende rollen in Blackboard uitgevoerd. Deze accounts dienen eveneens in Blackboard te worden aangemaakt voordat begonnen wordt met testen.

De volledige functionele test bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Wordbestand met beschrijving van de inrichting van de testcourse en ondersteundende courses in Blackboard: Beschrijving Test Course Blackboard 7.2.doc
  2. Excel bestand met alle testcases erin: Test Cases 7.2.xls
  3. Excelbetand met de details van de verschillende accounts, nodig om de tests uit te voeren: RollenBlackboard 7.2.xls
  4. Zip-file met alle bestanden nodig om de cases uit te voeren. Moet uitgepakt worden voor het gebruikt kan worden: Testbestanden 7.2.zip