Sneak Preview: Blackboard Management System

Het schiet lekker op met de ontwikkeling van het Blackboard Management System. Langzaam maar zeker komt het end in zicht.  Er moeten nog een paar functies worden geprogrammeerd, daarna kunnen we beginnen met testen en finetunen. Ik schat in dat we het Blackboard Management Systeem in oktober/november in productie kunnen nemen.

In deze posting wil ik alvast een Sneak Preview geven van de Buildingblock. De schermafbeeldingen in dit artikel zijn afkomstig van de huidige ontwikkelversie van het BMS. In de uiteindelijke productieversie zullen sommige schermen nog wat veranderen of worden opgepoetst. 

De uitdaging:
Het was een grote uitdaging waar we voor stonden: het ontwikkelen van een tool die de adminfunctie van Blackboard vervangt, deze op een flink aantal punten verbetert en echt gedelegeerd beheer van Blackboard mogelijk maakt.

Het proces
In mijn eerste posting over het Blackboard Management Systeem kun je meer lezen over de Buisinesscase voor het ontwikkelen van de Buildingblock. Ik wil het in dit artikel hebben over het globale ontwikkeltraject dat we hebben gevolgd en een sneak preview geven van ons Blackboard Management Systeem.

Van globaal ontwerp naar detail ontwerp
Nadat duidelijk was geworden dat we zelf een Management Systeem voor Blackboard zouden gaan ontwikkelen, zijn we met de facultaire Blackboard Coordinatoren om de tafel gaan zitten. Zij worden de directe gebruikers van het Management Systeem en raken hun vertrouwde System Admin account kwijt. We wilden daarom zeker zijn dat we een systeem ontwikkelen dat de facultaire admintaken optimaal ondersteunt. 

Samen met de faculteiten hebben we in een aantal rondes besproken welke Admin functies beschikbaar moeten zijn in het Management Systeem en hoe de bestaande Blackboard Adminfuncties verbeterd kunnen worden. Dit resulteerde in een globaal functioneel ontwerp.

Dit globale ontwerp (een beschrijving/opsomming van functies) is door mij en mijn collega Marjana Rhebergen vervolgens uitgewerkt in een gedetailleerd functioneel ontwerp. Alle te ontwikkelen functies moesten volledig worden uitgewerkt en worden omgezet in schermafbeeldingen. Dit was een gigantische klus, maar ook gigantisch leuk. Hoe vaak komt het voor dat je de kans hebt om een belangrijk deel van Blackboard te herontwerpen en te verbeteren?

Van detail ontwerp naar applicatie
Op basis van ons detail Functioneel Ontwerp is door STOAS een technisch ontwerp gemaakt, een kostenraming opgesteld en een ontwikkelbedrijf gezocht. Nadat we het over de kosten en de voorwaarden voor onze partnership eens waren zijn we begonnen met de bouw van de applicatie. Tot nu toe is dit een erg prettig traject: wij bedenken en ontwerpen de schermen, Stoas coordineert en een derde partij bouwt. De lijnen zijn kort en er is relatief weinig ruis. Iedere week wordt een nieuwe versie geinstalleerd. Het is erg mooi om te zien hoe het Management Systeem steeds concreter wordt.

De vuurdoop
Hoewel het Managemt Systeem nog volop in ontwikkeling is hebben we de afgelopen weken alvast een usability test gehouden onder onze facultaire Blackboardcoordinatoren (de uiteindelijke eindgebruikers). We wilden weten of we geen grote denkfouten hadden gemaakt. Op een gegeven moment ken je de tool zo goed dat je niet meer objectief kunt beoordelen of iets nu echt slim in elkaar zit of toch krom is.

Ondanks dat we ervan overtuigd waren dat we geen grote denkfouten hebben gemaakt was dit een spannend moment. Stel je voor dat je eindgebruikers hier anders over denken ….. 

Uit de test kwamen een aantal verbeterpunten, maar de overall uitkomst was dat de tool intuitief werkt en makkelijk in het gebruik is. Gelukkig maar. Het heeft heel wat zweet gekost om alle functies door te denken en uit te werken.

Sneak Preview
Dan nu de Sneak Preview. Ik zal aan de hand van een aantal afbeeldingen de globale werking en vormgeving van het Blackboard Management Systeem laten zien. Het belangrijkste uitgangspunt: Iedere faculteit of eenheid moet in staat zijn de eigen Courses, Course Catalog en Gastaccounts te beheren.

De Looks
Het Blackboard Management Systeem heeft de Looks en Feel van Blackboard. Je bereikt het BMS via een Portal Tab in Blackboard. Het Admin Control Panel hebben we de deur uit gedaan. In plaats daarvan hebben we een menu geintroduceerd van waaruit de belangrijkste adminfuncties direct kunnen worden benaderd.

 

Faculties: De Basis voor gedelegeerd beheer
Om goed gedelegeerd beheer mogelijk te maken hebben we Faculties geintroduceerd. Alle beheerfuncties werken in het kader van een Faculty. Binnen een Faculty kunnen Courses en users worden aangemaakt en beheerd.

 

Aan een Faculty kan een Course Catalog subtree worden gekoppeld zodat deze volledig gedelegeerd beheerd kan worden. Daarnaast kunnen aan een Faculty natuurlijk Faculty Admins worden gekoppeld (en kan een Faculty Admin meerdere Faculties beheren).


Verbeterde & Nieuwe functies
Een redelijk aantal Admin functies hebben we verbeterd. Daarnaast hebben we ook nieuwe functies geintroduceerd. Ik zal er een paar uitlichten.

Aanmaken Course
Bij het aanmaken van een Course hebben we een aantal nieuwe velden geintroduceerd, die vervolgens weer gebruikt kunnen worden als zoekcriteria in de List/Modify Course functie. Het is nu mogelijk om het academische jaar en het semester op te geven waarin de Course wordt gegeven. Ook kan worden opgegeven van welke opleiding binnen de faculteit de Course is.

Wat we verder verbeterd hebben is de mogelijkheid om bij het aanmaken van een Course meerdere docenten en bijvoorbeeld studentassistenten in te schrijven en daarbij direct de rol op te geven.

De rol van een Gebruiker in een Course veranderen
Het BMS maakt het mogelijk om in 1x de rol van een gebruiker in 1 of meerdere Courses te veranderen (op de afbeelding zie je nog een beperkt aantal rollen, dit moet nog aangepast worden in het BMS).

 
Batch Copy Courses
Het is mogelijk om voortaan Batchgewijs Courses te kopieren. Hierbij kan worden aangegeven welke content moet worden meegekopieerd en welke gebruikers moeten worden meegenomen.

Course Catalog
De Course Catalog is verbeterd en wordt genest getoond, zowel in de Manage Course Catalog functie als bijvoorbeeld in de Categorize Course functie bij het aanmaken van een nieuwe Course. Daarnaast is het mogelijk om het beheer over een volledige subtree van de  Course Catalog te delegeren naar een faculteit.

 

Veel meer…
Het BMS bevat natuurlijk veel meer functies, maar die bewaar ik even voor later. Ik denk dat dit een aardig eerste beeld geeft van waar we naartoe willen. To be continued!

Leave a Reply