Hardware vervanging en Upgrade Bb 7

We zijn momenteel druk bezig met de voorbereiding van een groot project waarin we het komende jaar de Blackboardservers gaan vervangen en tevens gaan upgraden naar Blackboardversie 7.x.

Net voor mijn vakantie heb ik hiervoor een pre-project startupmeeting georganiseerd met de I-Groep, Stoas (Blackboard consultancy) en Kern Automatisering (Hardware / architectuur consultancy) . Hieronder vind je de belangrijkste punten die tijdens dit overleg naar voren kwamen.

Blackboard software en gebruik
Blackboard 7 introduceert een aantal wijzigingen die vanuit technisch oogpunt van belang zijn: 

 • De database dient te worden omgezet van ISO 8859 naar UTF-8. Dit betekent dat de database veel groter wordt dan nu.
 • Het gebruik van Java neemt sterk toe. Veel Perlcode is vervangen door Java. Dit betekent een toename in het gebruik van Tomcat binnen Blackboard.

Het is vervelend dat de Roadmap van Blackboard niet bekend is. Hierdoor is het lastig te voorspellen wat we de komende 4 jaar kunnen verwachten en waar we nu al rekening mee moeten houden.

Desalniettemin ligt het voor de komende jaren in de lijn der verwachting dat de Blackboardfuncties veel interactiever (en zwaarder) zullen worden dan deze nu zijn: introductie van web 2.0 technieken en functies en misschien streaming services. Ook kan alvast rekening worden gehouden met de introductie van 64 bits software (met name de database server).

Qua gebruik van Blackboard binnen de instelling kan worden verwacht dat de intensiteit waarmee Blackboard wordt gebruikt de komende jaren blijft groeien met een percentage van 50 – 100 % per jaar.

Architectuur
Wat de nieuwe hardware architectuur betreft zijn er grofweg twee modellen: Scale Up en Scale Out.

Bij Scale Up blijft de architectuur hetzelfde maar worden de servers vervangen door zwaardere modellen.

Bij Scale Out verandert de architectuur. In de plaats van een configuratie waarbij 1 server 1 taak heeft komt een configuratie waarbij 1 taak door meerdere servers wordt uitgevoerd.

Gezien de Service Eisen voor de Blackboarddienstverlening en rekening houdend met een forse toename in gebruik de komende jaren en het zwaarder worden van de Blackboard software lijkt een Scale Out architectuur voor de Universiteit Leiden de beste oplossing. Hoe deze oplossing er precies uit moet komen te zien wordt momenteel onderzocht.

In relatie hiermee wordt  tevens bekeken of het verstandig is om over te stappen van SUN / Solaris naar Linux.

Een zwak punt van Blackboard op dit moment is het ontbreken van loadbalanced mogelijkheden voor de database server. Dit blijft een single point of failure.

Een ander probleem waar rekening mee moet worden gehouden is dat standaard alle Blackboardcontent op de fileserver in 1 directory wordt opgeslagen. Hierbij kan het OS beperkingen opleggen.

Migratiestrategie Bb 6.2.3 => Bb 7.x
Er zijn 3 scenario’s denkbaar om de huidige Blackboardomgeving over te zetten naar de nieuwe hardware architectuur.

Scenario 1:
De huidige Blackboardinstallatie overzetten op de nieuwe hardware en deze vervolgens upgraden naar versie 7.x.

Voor dit scenario wordt NIET gekozen. De huidige installatie is 3 jaar geleden overgenomen van Delft en wijkt af van de manier waarop binnen Leiden concernsystemen worden geïnstalleerd. Het is de wens van de technische beheerorganisatie om de nieuwe Blackboardomgeving volgens de Leidse standaarden te kunnen installeren, configureren en beheren.

Scenario 2:
Op de nieuwe hardware wordt de huidige versie (6.2.3) geïnstalleerd. Hierop vindt de migratie van de productiedata plaats. Dit wordt volledig getest. Vervolgens wordt deze omgeving geupgraded naar Bb 7.x en wordt de upgrade uitgebreid getest.

Voor dit scenario wordt NIET gekozen. Dit zou het opzetten en uitvoeren van 2 zware testtrajecten in 1 jaar betekenen . Dit levert problemen op qua planning, testcapaciteit en testmotivatie.

Scenario 3:
Dit is het gekozen scenario.

De nieuwe hardware omgeving wordt ingericht volgens de Leidse standaarden. Hierop wordt een kale versie van Blackboard 7 geinstalleerd. Op de kale Blackboardomgeving wordt een beperkte functionele test uitgevoerd.

De testomgeving wordt van Bb 6.2.3 geüpgraded naar Bb 7 (er moet nog wel uitgezocht worden of er op de database server genoeg ruimte is voor de database conversie).

Vervolgens wordt de data van de testomgeving gemigreerd naar de nieuwe productieomgeving en wordt de uitgebreide functionele test en migratietest uitgevoerd.

Voorlopige Roadmap


Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

One thought on “Hardware vervanging en Upgrade Bb 7

 1. Hoi Patrick,

  dat ziet er goed uit. De twee problemen (Single point of failure van de database en diskspace) die jij aankaart ervaren wij ook.

  Voor de database werken wij nu met een hot standby database, waardoor wij binnen 5 minuten weer kunnen draaien als de database server crasht met de standby database.

  Voor de diskruimte lopen wij tegen de grens aan van 2 TB van het filesysteem van Solaris. Het content system kan wel makkelijker verdeeld worden over meerdere volumes, dus wij zijn nu aan het kijken hoe we hier meer gebruik van kunnen maken. Bij ons nemen voor de file exchange van de groepen binnen de courses veel ruimte in. Ik heb hiervoor een concept uitgewerkt, zodat een groep een folder krijgt in het Content System en daar zijn bestanden plaatst, hierdoor groeit het volume van het LS minder snel. Het streven is om hier een building block van te maken, want nu is het handwerk.

  mvg,

  Willem

Leave a Reply