Bestanden Testtraject Blackboard 6.2.3

De benodigde bestanden voor het verwerken van de testresultaten van het functionele testtraject vinden jullie hier:

Functioneletest Blackboard
Testcases (System admin, Instructor, Student & lege velden)
Bestanden bij de testcases
Beschijving Functionaliteiten
Voorbeeld Probleemformulier

Vergelijkende test / Copy Course test
Testboek
Voorbeeld Probleemformulier

Release notes:
Application Pack 2 (Release 6.2) Notes
Application Pack 2 (Release 6.2) Service Pack 1 Release Notes
Application Pack 2 (Release 6.2) Service Pack 2 Release Notes
Application Pack 2 (Release 6.2) Service Pack 3 Release Notes
Application Pack 3 (Release 6.3) Resolved Issues Report

Leave a Reply