Les Blogs 2.0 – How is blogging affecting corporations?

De tweede presentatie is een paneldiscussie met een aantal grote bedrijven over hoe zij gebruik maken van Weblogs (en mijn tweede ervaring met live bloggen).

Hoewel deze presentatie voornamelijk over bedrijven gaat en blogs voornamelijk vanuit een marketing oogpunt worden bekeken, zijn er toch interessante parallellen te trekken met de academische wereld.  Het meest ineteressant vanuit dit oogpunt is het verhaal van IBM.

Ongeveer 3 jaar geleden is IBM begonnen met bloggen met een kleine groep voorlopers. Inmiddels zijn er 4000+ weblogs. IBM maakt een onderscheid tussen interne en externe weblogs.

De interne weblogs (4000+) worden bij IBM gebruikt als een (van de 6 of 7) Collaboration Tools (naast WIKI’s Lotus Notes, etc.). De medewerkers kunnen zelf kiezen met welke tool zij willen werken. De interne Blogs worden gebruikt om gedachten uit te wisselen, te discussieren of als bijvoorbeeld project management tool.

Naast de interne weblogs heeft IBM ongeveer 30 externe weblogs. Deze worden voornamelijk voor 2 doelen gebruikt: om de dialoog aan te gaan met klanten en om een spreekbuis te geven aan Thought Leadership (medewerkers met innoverende ideeen een medium geven om deze te publiceren).

Er zijn door IBM richtlijnen opgesteld wat wel kan en wat niet. Dit is niet zozeer een legal policy maar voornamelijk  een social interaction policy. Interessant is dat deze policy (Blogging Guidelines) bottum-up tot stand gekomen ipv van bovenaf is opgelegd.

Hoe betaalt bloggen zich terug?
Bij geen van de panelleden wordt de ROI  (return of investment) gemeten in geld. De blogs bij IBM bijvoorbeeld zijn niet in handen van de marketing afdeling of de PR afdeling. Het gaat om individuen die communiceren. Alle aanwezige bedrijven zien dit als een grote  meerwaarde omdat dit committment creeert, zowel intern binnen een bedrijf als extern tussen het bedrijf en de markt. Belangrijk hierbij is juist het persoonlijke karakter van een weblog. Ook krijgen de bedrijven via weblogs een goed inzicht in de wensen van hun klanten, op een manier en een schaal die voorheen niet mogelijk was.

Leave a Reply