Digitale Leeromgeving 2.0

De voorbereidingen voor het seminar dat we op 12 januari samen met Leuven organiseren over Social Software zijn in volle gang. Tijdens het seminar willen we graag ook een aantal studenten laten vertellen over hoe zij gebruik maken van Social Software en Web 2.0 ter ondersteuning van hun studie.
Gisteren had ik samen met Marja Verstelle een gesprek met een van onze studentenpresentatoren. We hadden het in dit kader over de Digitale Leeromgeving 2.0. Er waren 2 punten in de discussie die bij mij in het bijzonder zijn blijven hangen. Het gaat hierbij om de de begrippen Open en Persoonlijk.
Niet alleen lopen de  verschillende opvattingen hierover sterk uiteen, maar sluiten de verwachtingen van web 2.0 studenten niet aan bij de manier waarop de universiteit met deze begrippen omgaat.

Open
Een van de grootste problemen met de huidige leeromgevingen zoals Blackboard  is dat alles achter een login zit. Dit sluit niet aan bij de verwachting van de nieuwe web 2.0 generatie. En wordt juist gezien als een van de belangrijkste punten om  zo weinig mogelijk met Blackboard te werken. Belangrijk bij de nieuwe webgeneratie is dat content en onderwijsmateriaal zoveel mogelijk openbaar beschikbaar is.
Biedt alles openbaar aan, wat niet interessant is wordt niet bekeken. De beslissing over welk onderwijsmateriaal interessant  en relevant is voor wie,  zou niet door de digitale leeromgeving moeten worden afgedwongen zoals nu via login en enrollment het geval is, maar moet worden overgelaten aan de individuele gebruiker.
Persoonlijk
Erg interessant vond ik ook een nieuwe kijk op persoonlijk. Wanneer wij het hebben over het persoonlijk aandieden van informatie, denken we vaak aan portals waar, nadat je bent ingelogd (weer die vervelende login), op basis van allerlei ingewikkelde businessrules VOOR JOU wordt besloten welke informatie je ziet, maar ook vooral welke informatie je niet  ziet.
Bij de web 2.0 generatie gaat het bij het persoonlijk aanbieden van informatie juist om keuzevrijheid. De vrijheid om zelf te bepalen welke informatiebronnen voor jou geschikt zijn. De nieuwe digitale leeromgeving zou naast het openbaar aanbieden van onderwijsmateriaal, het gebruikers makkelijk moeten maken om die informatie(bronnen) te SELECTEREN en te volgen die voor jou als gebruiker  interessant zijn. Daarbij is het belangrijk dat nieuwe informatie NAAR JOU toekomt op de manier die voor jou het makkelijkste is.
Technieken als RSS, Tagging en Folksonomy (in tegenstelling tot centraal beschreven content mbv metadata?) en tools als Feedreaders, Tag Clouds en Google like Search Engines voor het ontsluiten van content gaan hierbij  volgens mij een belangrijke rol spelen.
Hier wil ik het even bij laten voor nu.

2 thoughts on “Digitale Leeromgeving 2.0

  1. Dat deze “generatie” bestaat kan volgens mij worden afgeleid uit de grote populariteit van web 2.0 applicatie-sites als: Flickr, Web-log.nl, Sugababes.nl, Superdudes.nl, Bloglines, etc.

    Daarnaast ook door bijvoorbeeld het feit dat de media tegenwoordig naast statische websites ook steeds meer als vanzelfsprekend weblogs bijhouden en informatie via RSS-feeds verspreiden.

    Is deze aanwezig op de UL? Jazeker, maar volgens mij vooral in de vorm van de pioniers en early adapters, zowel onder studenten als medewerkers.

    Moet je hier de digitale leeromgeving meer op gaan afstemmen? Volgens mij wel. Juist omdat dit een proces van jaren is.

  2. De juiste tag voor Web 2.0 is HYPE, volgens vele lezers van de The Register. En Patrick, waar komt het idee vandaan dat er al een Web 2.0 generatie zou bestaan, resp aanwezig zou zijn op onze UL? 99% heeft geen idee wat een RSS feed is; idem Bloglines of del.icio.us.

Leave a Reply