Onderwijs en Research Blogs (2)

Zowel Rino Zandee als Kees Verduin geven een negatief antwoord op mijn vraag of docenten die Blackboard voornamelijk gebruiken voor informatie-uitwisseling niet beter af zouden zijn met een weblog: dit kan net zo goed en gemakkelijk met Blackboard.

Rino geeft daarbij aan dat de meerwaarde van een weblog ten opzichte van Blackboard juist zit in de communicatiemogelijkheden die een weblog biedt. De mogelijkheid tot het geven van commentaar is hiervan een voorbeeld.

Ik verwonderde mij over het feit dat op het weblog van Tyson Stolte zoveel commentaar is gegeven door studenten.


Kees merkt terecht op dat hier wel het ‘voor wat hoort wat principe‘ is toegepast: een actieve bijdrage levert  studenten extra punten op. En ik heb natuurlijk geen idee wat er door de docent tijdens het college aan de studenten is verteld over extra punten, maar toch, ook wanneer ik de reacties van de studenten lees bekruipt mij het gevoel dat hier iets spannends gaande is. Of gaat het hier uitsluitend om een bijzonder gemotiveerde groep of een inspirerende docent?

In hoeverre nodigt het weblog juist makkelijker uit tot discussie en communicatie dan bijvoorbeeld het Discussion Board van Blackboard (bijvoorbeeld door de laagdrempeligheid waarmee een opmerking kan worden geplaatst in een weblog).  En in hoeverre speelt het feit dat het weblog volledig openbaar is hierbij een (positieve) rol (een ‘domme opmerking" is zichtbaar voor de hele wereld)? Het discussionboard binnen Blackboard zit bijvoorbeeld opgesloten achter een login en is alleen toegankelijk voor de docent en cursisten.

N.B. Aardig is dat we mbv de weblogtechnologie nu deze (beginnende?) discussie kunnen voeren, terwijl we dit (ik spreek nu voor mijzelf) via e-mail nauwelijks doen. Ik herinner mij bijvoorbeeld niet dat ik het hier ooit met Kees over heb gehad. Daarbij komt nog dat de momenten dat we elkaar LIVE zien behoorlijk schaars zijn.

Dan nog een laatste vraag rondom research blogs: in hoeverre zijn weblogs juist HET medium voor een universiteit, zeker wanneer deze zich presenteert als Research Universiteit, ter ondersteuning van het wetenschappelijke debat, als manier  om onderzoek zichtbaar(der) te maken voor de omgeving, als kennisdelingstool en als hulpmiddel bij het uitvoeren van onderzoek?

Leave a Reply